(SLO) ВАРНОСТ ОСЕБНИХ ПОДАТКОВ

ВАРНОСТ ОСЕБНИХ ПОДАТКОВ

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh осебных податков. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo.